Zásady zpracování osobních údajů

Tento dokument obsahuje naše Zásady zpracování osobních údajů, jako správce osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Těmito zásadami informujeme subjekty údajů o tom, jakým způsobem nakládáme s informacemi a daty, které s námi sdílíte.

Správcem osobních údajů a provozovatelem webu je:
Daryl Business Multimedia
Ing. Pavel Žáček
Ctiněveská 2244
190 16 Praha 9
IČO: 64740854
Email: info@setpointhubnuti.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl v naší společnosti jmenován.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme osobní údaje, které jste nám zadali na tomto webu a které jsou nutné k zasílání informací, které v souvislosti s posláním těchto webových stránek poskytujeme. Shromažďujeme také údaje, které získáváme technickým provozem těchto webových stránek (IP adresa).

Jde o tyto údaje:

  • e-mailová adresa
  • IP adresa a další technické údaje viz. sekce DALŠÍ USTANOVENÍ dole

Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme?

Osobní údaje jsou uchovávány v digitální podobě podle nařízení GDPR. Doba uchovávání je od Vaší registrace po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle 20 let. Správce dále prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Na základě jakých účelů zpracováváme osobní údaje?

Naše společnost zpracovává osobní údaje dle stanovených účelů vyjmenovaných v čl. 6 nařízení GDPR. V našem případě půjde zejména o vedení evidence účastníků, marketingové a obchodní nabídky služeb na základě čl. 6 odst. 2 písm. c) GDPR. V neposlední řadě taktéž zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který jsme od Vás obdrželi.

Komu osobní údaje poskytujeme?

Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, které odpovídají podmínkám GDPR. Především jde o technologické společnosti, které využíváme pro realizaci služeb souvisejících s Vaší registrací. Jde o následující společnosti: Wedos (https://www.wedos.cz), Active 24 (https://www.active24.cz), Postmark (https://postmarkapp.com/).

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Za podmínek stanovených V GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Informace o tom, které osobní údaje o Vás zpracováváme a možnost je změnit můžete získat po kliknutím na odkaz „Prohlížení a změny Vašich údajů“, který naleznete v zápatí tohoto webu. Tím se dostanete na stránku pro správu Vašich údajů s instrukcemi, jak postupovat.

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Naší společností a subjektem údajů je dána pravomoc a příslušnost soudů České republiky.

Dovolujeme si upozornit, že v souladu s Nařízením GDPR můžeme požadovat přiměřenou úplatu za vyřízení žádosti.

Odesláním Vašich údajů pomocí formuláře na těchto webových stránkách potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Subjekty údajů, kteří poskytují své osobní údaje Naší společnosti na základě souhlasu se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně.

Naše společnost si vyhrazuje právo změnit či doplňovat tyto Zásady zpracování osobních údajů.

DALŠÍ USTANOVENÍ

Lékařské a jiné odborné informace

Informace na tomto webu jsou předkládány bez záruky, bez nároku na úplnost a přesnost a nepředstavují doporučení léčby nebo stanovení diagnózy. V žádném ohledu nenahrazují lékařskou odbornou pomoc, kterou Vám může nabídnout pouze Váš ošetřující lékař.  Používání informací na tomto webu je povoleno pouze pro nekomerční účely. Nejste oprávněni kopírovat  nebo stahovat a používat  prezentované informace mimo tento web. Odkazovat na libovolnou stránku tohoto webu z vnějšího zdroje (například web, email, komunikátor, facebook, twitter, tisk, atd.) je povoleno. Nepřebíráme finanční ani žádnou jinou zodpovědnost za újmu, která by návštěvníkovi vznikla v jakékoli souvislosti s používáním těchto webových stránek ani webových stránek či jiných informačních zdrojů, na které případně odkazujeme.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Pokud návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec „user agent“ definující použitý internetový prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Cookies

Cookies jsou malé textové informace, které ukládá webová stránka do internetového prohlížeče návštěvníka při návštěvě webu. Používání Cookies může návštěvník webu povolit nebo zakázat ve svém internetovém prohlížeči. Pokud má prohlížeč návštěvníka používání cookies povoleno, považujeme to za souhlas s používáním cookies našeho webu.

Pro měření návštěvnosti používáme službu Google Analytics (více o této službě naleznete zde). Tato služba nám umožňuje měřit například kolik návštěvníků si zobrazilo webovou stránku, kolik stránek si v průměru jeden návštěvník zobrazil, kolik návštěvníků přichází poprvé, kolik opakovaně a podobně. Tyto informace jsou anonymní, nemáme žádnou možnost identifikovat konkrétního návštěvníka. Bližší informace o cookies, které používá Google Analytics získáte zde.